Espai laboral > Orientació laboral > El currículum vitae

El currículum vitae

Consells pràctics

Com que el currículum és un instrument de màrqueting, només cal incloure-hi les dades professionals que estan relacionades amb el lloc de treball.

Es recomana utilitzar paper de bona qualitat.

Ha de ser breu –d’una llargada màxima de 2 fulls–, clar i estructurat. Ha de tenir capçaleres, marges i espais ben definits. Si la presentació és agradable es podrà llegir ràpidament, i això també pot facilitar la selecció del candidat/a, o, si més no, superar els primers filtres.

Totes les dades del currículum han de ser verídiques. Tanmateix, se’n poden destacar, sense exagerar, els aspectes positius. També es pot “amagar” allò que no interessi.

La presentació és tan important com el contingut, i per això convé lliurar el currículum mecanografiat. Si es demana explícitament la redacció manuscrita es pot fer servir una plantilla per millorar-ne el resultat visual, i s’ha de tenir molta cura de la cal·ligrafia, ja que sovint se’n fa una anàlisi grafològica.

S’ha d’evitar incloure-hi dades que siguin desfavorables, com ara dades errònies o falses o dades dispersadores, i també fer faltes ortogràfiques en la redacció.

Convé utilitzar paraules completes i evitar les sigles.

Cal mantenir la coherència al llarg de tots els apartats.

Es considera convenient fer-lo tant en català com en castellà.

En cas que s’hi hagi d’incorporar una fotografia, aquesta ha de ser recent i s’ha d’enganxar o grapar al marge dret de la primera pàgina.

Amb la dinamització
i el finançament del:

Amb el cofinançament de:

Amb el suport de:
CONTACTE

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
C/ Dominics, 12 (Pl. Consell Comarcal)
25280 Solsona

Persona de contacte: Roser Armengol o Carme Fernández
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Tel. 973 482003 / 973 483516