Espai laboral > Racó emprenedor/a

Racó de l'emprenador/a

Per crear una empresa, cal seguir un procés que es divideix en diferents etapes:

Generar, desenvolupar i concretar una idea empresarial 

 El perfil de la persona emprenedora

Per assolir l’èxit, una idea empresarial ha de comptar amb els emprenedors adequats que puguin desenvolupar-la. Les capacitats i les habilitats personals que defineixen una persona emprenedora són diverses. Cal que tingui confiança en si mateixa per superar els moments difícils, una personalitat forta i un caràcter positiu, sense deixar de ser realista. També ha de tenir facilitat de relació amb altres persones (treballadors, clients, entitats financeres, etc.) per transmetre’ls informació, i habilitat per engrescar-les en el projecte. D’altra banda, s’ha d’anticipar als canvis que es produeixen en la societat i ha d’assumir els riscos necessaris per assolir els objectius.

La idea empresarial

La idea o projecte empresarial ha d’incorporar algun aspecte innovador, és a dir, ha d’aportar quelcom nou al mercat, que tingui algun aspecte diferenciador respecte a les empreses ja existents al mercat:

Pots inventar un producte o servei nou
Pots comercialitzar un producte o servei amb característiques noves, ja sigui en la seva presentació, en la seva utilitat, en el seu procés de producció, etc.
Pots oferir un producte o servei en un mercat nou, ja sigui en un territori on no es comercialitzava o a uns clients a qui no se’ls oferia.

Elaborar el pla d’empresa o l’estudi de viabilitat

El Pla d’empresa és el document en què l’emprenedor/a descriu, per escrit, tots els aspectes de l’empresa que vol crear a partir de la concreció  i el desenvolupament de la seva idea.

Els objectius d’aquest document són cinc:

Definir i concretar les variables que cal planificar.
Concretar les necessitats de recursos humans, tècnics i financers.
Fer l’anàlisi de viabilitat de l’empresa.
Presentar el projecte a terceres persones, com ara un banc o una administració, amb l’objectiu d’aconseguir una subvenció, és a dir, d’obtenir recursos.
Controlar la gestió empresarial, cosa que permet comparar el que s’havia planificat amb el que ha succeït realment i prendre les decisions més adients.

Constituir l’empresa i legalitzar l’activitat per poder començar a treballar.

Amb la dinamització
i el finançament del:

Amb el cofinançament de:

Amb el suport de:
CONTACTE

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
C/ Dominics, 12 (Pl. Consell Comarcal)
25280 Solsona

Persona de contacte: Roser Armengol o Carme Fernández
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Tel. 973 482003 / 973 483516