La borsa > Condiccions d'accés

Condicions d'accés

Les dades introduïdes, ja sigui per part dels demandants d’ocupació o per les empreses que ofereixen feina, passen a formar part d’un fitxer informatitzat.
La seguretat d’aquestes dades i el seu tractament és conforme a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i les altres normes de desenvolupament, i se’n garanteix els drets d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació, els quals es poden exercir, fent-ho constar explícitament per escrit, mitjançant carta adreçada a l’entitat corresponent.

Consell Comarcal del Solsonès
C. dels Dominics, 14
25280 Solsona
Tel.: 973 48 20 03
e-mail: consell@solsones.ddl.net

Amb la dinamització
i el finançament del:

Amb el cofinançament de:

Amb el suport de:
CONTACTE

CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
C/ Dominics, 12 (Pl. Consell Comarcal)
25280 Solsona

Persona de contacte: Roser Armengol o Carme Fernández
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Tel. 973 482003 / 973 483516